REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YOGABEAR.EU

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest SHANTI LOTOS Sp z o.o. ul. Poniatowskiego 25 43-300 Bielsko-Biała; NIP: 9372756555.

Kontakt ze Sprzedawcą i adres do przesyłek:

–      numer telefonu: +48 791 551 808

–      adres poczty elektronicznej: [email protected]

–      adres miejscowy: ul. Poniatowskiego 25 43-300 Bielsko-Biała

Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Sklep Internetowy prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczną Towarów, za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie prowadzenia Konta Klienta, Newslettera oraz udostępniania funkcjonalności Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Sklepu.
 5. Warunkiem korzystania z serwisu, dokonania Rejestracji i złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w czasie ich realizacji.
 6. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet
  • zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i niezbędnych aplikacji
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 8. Klienta obowiązuje zakaz:
  1. dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 9. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 10. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Ceny i płatności
 1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego:
  • są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT),
  • wyrażone są w złotych polskich,
  • nie zawierają kosztów przesyłki, które zależne są od wyboru dokonanego podczas kompletowania Zamówienia przez Klienta.
 2. Za każdym razem przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywana jest suma Zamówienia tj. całkowity koszt Towarów i dostawy.
 3. Cena wiążąca Klienta wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 4. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  • płatność gotówką „za pobraniem”;
  • płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
  • poprzez system płatności PayU;
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia).
 5. Przy wyborze płatności innej niż „przy odbiorze”, jeżeli w terminie 7 (siedem) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
 6. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 7. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4 Regulaminu przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu.
Wysyłka
 1. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest doliczany do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 2. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub Rejestracji. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność za pobraniem.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska, lub poczta polska
 4. Dostawa na terenie Polski trwa od 1 (jednego) do 2 (dwóch) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dostawa do kraju na terenie Unii Europejskiej trawa do 5 (pięciu) Dni Roboczych.
 5. Czas dostawy na terenie Europy ustalany jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 6. Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy:
  • na terenie Polski jest bezpłatny
  • na terenie Unii Europejskiej – 73,80 zł (60 zł netto),
 7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
Reklamacje i zwroty
 1. Każdemu kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie do 14 dni od dnia zakupu. Produkt wraz z dowodem zakupu należy odesłać do sprzedającego.
 2. Reklamacje i zwroty należy kierować pod adres firmy tj. SHANTI LOTOS Sp z o.o., ul. Poniatowskiego 25 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt [email protected] lub 791551808
 3. Reklamacje będą rozpatrywane do 10 dni roboczych, po otrzymaniu towaru.
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Postanowienia Regulaminu nie mogą uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom, w szczególności regulującym prawa konsumentów. Jeżeli postanowienie Regulaminu narusza taki przepis lub przepisy, Sprzedawca nie stosuje go w umowach z Konsumentami.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.